Výše podpory

Datum:4.1.2016


Výzva je určena pro majitele rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na zateplení domu (výměnou oken nebo dveří, zateplením stěn, střechy, stropu nebo podlahy), na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní a ekologický zdroj. Dále je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.
 
Výzva je kontinuální
Není tedy omezena lhůtou pro podání žádosti. Žádat o dotaci můžete až do roku 2021.
 
Dotace může dosáhnout až 50 % výdajů
Čím více energeticky úsporných opatření realizujete, tím vyšší dotaci získáte.

VÝŠE PODPORY 

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Jednotlivé podoblasti podpory A.0 až A.3 jsou stanoveny podle míry dosažené minimální
úspory potřeby tepla na vytápění po realizaci energeticky úsporných opatření
a určují výši dotace, kterou můžete získat. Podoblast A.0 je určena pro dílčí renovace,
podoblast A.3 naopak pro důkladné komplexní renovace.
 
Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí: 
Typ konstrukce A.0 a A.1
(Kč/m2) 

A.2
(Kč/m2)

A.3
(Kč/m2)

 Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem  500  600  800
 Střechy  500  600  800
 Výplně otvorů  2 100  2 750  3 800
 Podlahy na terénu  700  900  1 200
 Stropy a ostatní konstrukce  330  400  550
Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru: max. 15 % z alokované částky v oblasti podpory A, max. 25 000 Kč 
Maximální míra podpory: 50 % z řádně doložených způsobilých výdajů.
 
 

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Podoblast
podpory
Popis  Výše podpory
[Kč/dům]
 B.1  dům s velmi nízkou energetickou náročností  300 000
 B.2  dům s velmi nízkou energetickou náročností
s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
 450 000
Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy: max. 35 000 Kč.
Podoblast B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III: max. 10 000 Kč.
Maximální míra podpory: 50 % z řádně doložených způsobilých výdajů.
 
 

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie
Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
C.1 – výměna zdrojů v kombinaci s oblastí podpory A
C.2 – výměna zdrojů bez kombinace s oblastí podpory A 

   Výše podpory [Kč]
Podoblast
podpory
Typ zdroje  C.1 C.2
 C.1.1   C.2.1 kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
 C.1.2   C.2.2 kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  100 000  80 000
 C.1.3   C.2.3 krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené
krbové vložky s teplovodním výměníkem
 50 000  40 000
 C.1.4   C.2.4 krbová kamna nebo vložka na biomasu
s teplovodním výměníkem se samočinnou
dodávkou paliva
 50 000  40 000
 C.1.5   C.2.5 tepelné čerpadlo voda–voda  100 000  80 000
 C.1.6   C.2.6 tepelné čerpadlo země–voda  100 000  80 000
 C.1.7   C.2.7 tepelné čerpadlo vzduch–voda  75 000 60 000
 C.1.8   C.2.8 plynový kondenzační kotel  18 000  15 000
 C.1.9 C.2.9 napojení na soustavu zásobování teplem
s vyšším než 50% podílem OZE
 40 000  30 000

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Podoblast
podpory
Typ systému Výše
podpory [Kč]
C.3.1 solární systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 solární FV systém bez akumulace elektrické energie s
tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným
ziskem ≥ 1 700·rok-1
55 000
C.3.5 solární FV systém s akumulací elektrické energie
a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1
70 000
C.3.6 solární FV systém s akumulací elektrické energie
a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1
100 000

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)

Podoblast
podpory
Typ systému Výše
podpory [Kč]
C.4.1 centrální systém nuceného větrání se ZZT 100 000
C.4.2 decentrální systém nuceného větrání se ZZT 75 000

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti
obálky budovy: max. 15 % z alokované částky v oblasti podpory C, max. 5 000 Kč.


Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním
prohlášením typu III: max. 2 000 Kč.

Maximální míra podpory: 50 % z řádně doložených způsobilých výdajů.Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
725 675 110
info@druhazelena.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia