3. vlna kotlíkových dotací

Datum:24.1.2019

Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň poslední vlnu Kotlíkových dotací.
 
V této vlně Kotlíkových dotací by se dle alokace finančních prostředků mělo dostat na 1 500 žadatelů.
 
Je to poslední možnost výměny nevyhovujícího kotle na tuhá paliva v rámci Kotlíkových dotací.
 
Neváhejte využít této možnosti výměny starého zdroje vytápění.
 
Provoz nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva bude od září roku 2022 zákonem zakázán a porušení bude řešeno vysokými sankcemi.
 
Všechny kraje v České republice jsou povinny vyhlásit podmínky aktuální výzvy Kotlíkových dotací do konce září 2019 a nejpozději do konce října 2019 jsou povinny spustit příjem žádostí.
 
Obecné podmínky třetí vlny se nebudou nijak lišit od podmínek vlny druhé.
Pouze zmizí možnost vyměnit stávající zdroj na tuhá fosilní paliva za nový kombinovaný kotel na uhlí a biomasu.
Výše finanční podpory zůstane také stejná. Je tedy možno získat dotaci na nový zdroj vytápění až 127 500,-Kč.

Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia