Tepelně-technické výpočty

Datum:9.12.2015

U jednotlivých hladin podpory budou určeny hraniční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a měrné roční potřeby tepla na vytápění. Dosažení těchto parametrů se bude dokládat energetickým posudkem a průkazem energetické náročnosti budovy pro nový stav.

Jedná se o výpočty, které prokáží, že se realizovanými úpravami sníží měrná potřeba tepla o 20%, 40%, 50% nebo 60%.

Tento krok při zpracování žádosti o dotaci je jeden z nejsložitějších a většina projektantů, kteří Vám budou zpracovávat projektovou dokumentaci tyto výpočty neprovádí a musí tyto výpočty zadat externí firmě, která se specializuje na energetické výpočty. Tím se celý proces podání žádosti může výrazně prodloužit.

Disponujeme vlastním výpočtovým softwarem a specialisty, kteří pro Vás v rámci našeho balíčku služeb zpracují energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy přímo na Vaši stavbu.

Využijte možnosti vyřídit vše na jednom místě a kontaktujte nás.


Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia