Průkaz energetické náročnosti budov

Datum:9.12.2015

​Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) má obdobnou funkci jako například energetický štítek na spotřebičích. Zařazuje budovu do příslušné kategorie v rozsahu A až G.
 
Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, tedy veškerou energii potřebnou pro provoz nemovitosti.

Vyhodnocované energie:
 • vytápění
 • příprava teplé vody
 • chlazení
 • větrání
 • klimatizaci
 • energie na osvětlení
 
"Průkaz je možno zpracovat na jakoukoliv budovu či její ucelenou část."
 
Novinky platné od 1.7.2015
Od července 2015 platí, že staré domy, které byly postavené před rokem 1947 a neprošly zásadní rekonstrukcí, nepotřebují energetický průkaz jak při prodeji, nebo pronájmu, ale to je v případě, že se kupující a prodávající písemně dohodnou.
V tomto případě automaticky stavba spadne do nejhorší energetické třídy G.
 
 
Energetický průkaz nepotřebují ani bytové domy, dokud se některý by neprodává. To znamená, že majitelé a správci bytových domů si nemusí nutně pořizovat průkaz energetické náročnosti, ale to platí jen do chvíle, dokud se žádná z jednotek nebude prodávat. Pak už je průkaz nezbytný.
Výjimkou jsou družstevní byty, kde se nejedná o prodej, ale pouze o převod práva k užívání.
 

 
 

Zásadní otázky k Průkazu energetické náročnosti budov

Co je ve zkratce Průkaz energetické náročnosti budov neboli PENB?
Dokument, který zpracovává energetickou náročnost na chod domu. Započítávají se výše uvedené energie. Nezapočítávají se spotřebiče, jelikož nejsou pevnou součástí domu, mohou se měnit a tím se mění také spotřeba energie.
 
Proč vyžadovat PENB, když kupuji nemovitost?
PENB vám dá ucelené informace o spotřebě energií při chodu domu. Pokud se tedy rozhodujete o koupi domu, můžete si jednoduše vyhodnotit, jaké budou náklady na jeho chod.
 
Co mi přinese vlastnění PENB?
Když stavíte nebo rekonstruujete, PENB vám dá okamžitou zpětnou vazbu o energetické náročnosti. Můžete tak zahájit nutné kroky k její snížení. Navíc dnes podléhá PENB zákonu a vyhnete se tak případné pokutě.
 
Kdy tedy ze zákona musíme předložit energetický štítek domů?
- výstavba domu
- prodej nemovitosti
- pronájem nemovitosti
- větší změna dokončené budovy (alespoň 25 % celkové plochy obálky budovy – např. zateplení, výměna oken, střechy, dveří atd.)
 
Kolik PENB stojí?
Cena Průkazu energetické náročnosti budov se v zásadě odvíjí od velikosti měřeného objektu a množství měřených energií. Rozsah projektu se tedy může pohybovat v rozmezí od pár tisíc až po desetitisíce. Nechejte si navrhnout cenu, než si službu objednáte.
 
Jaké informace musí být v prodejním inzerátu?
 Pokud prodáváte nemovitost přes inzerát, je nutné v něm informovat, do jaké energetické třídy spadá. Pokud prodej zajišťuje realitní kancelář, pak ona také zodpovídá za informaci v inzerátu. Pokud realitní kanceláři není dodána kopie průkazu energetické náročnosti od majitele, je povinna uvést nejhorší energetickou třídu G.
 

 
Ceník průkazu energetické náročnosti budovy - PENB:
PENB pro rodinné domy  Cena (včetně DPH)
podklady pro zpracování v elektronické podobě  3 800 Kč
podklady pro zpracování v papírové formě  4 500 Kč
bez podkladů (nutno zaměřit)*  5 500 - 6 000 Kč
 
 
* (Platí pro oblast Vsetín a okolí do 20 km)

Pro měření ve vzdálenějších lokalitách vytvoříme speciální cenovou nabídku.

Ceny pro bytové domy, komerční nemovitosti a další objekty si neváhejte vyžádat.
 
Pro objednávku či další informace nás neváhejte kontaktovat
 

Teď pár zákonů
 
PENB povinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 
Pro soukromé vlastníky platí:
1. Stavebník, vlastník budovy či společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, jsou
povinni zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy či administrativní budovy (bez ohledu na to, zdali na těchto budovách jsou nebo nejsou prováděny změny):

 • do 01. 01. 2015 musí být zpracován PENB pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2
 • do 01. 01. 2017 musí být zpracován PENB pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.000 m2
 • do 01. 01. 2019 musí být zpracován PENB pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1.000 m2.

2. Vlastník či společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování PENB při prodeji budovy nebo její ucelené části, při pronájmu budovy nebo při pronájmu její ucelené části.
 
Pro orgány veřejné moci platí:
1. Stavebník či vlastník budovy je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov. Dále je povinen zajistit zpracování PENB
u budovy užívané orgánem veřejné moci, a to pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. U budov užívaných orgánem veřejné moci je potřeba umístit PENB v budově dle prováděcího právního předpisu.
 
2. Vlastník budovy je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo při prodeji její ucelené části. Dále je povinen zajistit zpracování PENB při pronájmu budovy či při
pronájmu její ucelené části.
 
Platnost průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je 10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.
 
Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy se nevztahuje na:
 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2.
 • budovy pro bohoslužby a náboženské účely
 • stavby pro rodinnou rekreaci (dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
 • budovy průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských staveb s celkovou spotřebou energie do 700 GJ/rok.
 

Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia