Dotace krok za krokem

Datum:9.12.2017

1. Zjistěte, zda máte na dotaci nárok

 • V aktuální (3. výzvě) k podávání žádostí o podporu mohou žádat pouze vlastníci či stavebníci rodinných domů (jak fyzické, tak i právnické osoby) podléhající daňové povinnosti dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v §9 tohoto zákona).

2. Mějte představu o financování projektu

 • Nechte si udělat rozpočty na jednotlivá opatření
 • Dotace z programu Nová Zelená úsporám se vyplácí formou ex-post, čili až po dokončení a uhrazení daných prací.

3. Nechte si zpracovat projekt

 • I za předpokladu, že nebudete muset vyřizovat stavební povolení či ohlášku k danému opatření, budete si muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci.
 • Projektová dokumentace je nezbytnou přílohou žádosti o dotaci v programu Nová Zelená úsporám. 
 • Další povinnou přílohou k podání žádosti o dotaci je Energetické hodnocení, které je ideální zpracovat v součinnosti s vypracováním projektové dokumentace. 

4. Podání žádosti

 • Jamile jsou vypracovány výše uvedené přílohy, může se podat žádost o dotaci na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Žádosti se podávají v elektronické a následně i v papírové podobě.

5. Akceptace žádosti

 • Z pravidla do 30 dní od podání žádosti přichází ze Státního fondu životního prostředí vyjádření k dané žádosti.

6. Realizace daného opatření

 • Dle typu opatření máte lhůtu na dokončení realizace. Tato lhůta se pohybuje od 9 do 24 měsíců. V opodstatněných případ lze tuto lhůtu prodloužit.

7. Doložení realizace

 • Po dokončení veškerých prací se dokládají veškeré potřebné dokumenty k doložení realizace.
 • Po úspěšném doložení dokumentů dochází v určitém termínu k výplatě přislíbených dotací.

8. Doba udržitelnosti

 • Po vyplacení dotace, musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory 10 let. Po tuto dobu se musí dodržovat podmínky Programu Nová Zelená úsporám.


Chcete spolehlivého partnera po všechny kroky?

Obraťte se na nás ZDE...


Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia