Nová zelená úsporám v roce 2015 spuštěna!

Datum:9.12.2015

Zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti vč. její registrace.

Na základě plné moci uzavřené s žadatelem komunikujeme se Státním fondem životního prostředí a zastupujeme Vás až po připsání peněz na účet.

3. výzva pro rodinné domy

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.Lze žádat i zpětně na opatření provedená od 1.1. 2014.


Na co lze žádat:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů dotace na zateplení obálky budovy
- výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie dotace na výměnu neekologického zdroje tepla
(spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel, napojení na soustavu zásobování teplem) na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Výše dotace u rodinných domů je až 50 %. Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.
Zpracováváme odborný posudek, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení, administrujeme žádost za Vás a pomáháme s doklady po realizaci.
Nová zelená úsporám počítá s kombinací s dotací na výměnu kotle - kotlíkovou dotací, kde výzvy si určují jednotlivé kraje a jejich vyhlášení je plánováno na podzim 2015-zima 2016.
Podklady pro kotlíkovou dotaci budeme taky zpracovávat, ať už v kombinaci s NZÚ nebo jako samostatnou žádost.

2. výzva pro rodinné domy

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Nově je možno zažádat pouze na zateplení fasády nebo střechy či pouze na výměnu oken.
Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10%.
Rychlejší administrace, vyžadováno méně příloh. Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií bude už pouze doporučená ne závazný.


1. výzva pro bytové domy

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:
- fyzické osoby podnikající i nepodnikající
- společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
- bytová družstva (dále jen „BD")
- města a obce (včetně městských částí)
- případně další právnické osoby


Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia