Kotlíkové dotace 2016

Datum:21.12.2015

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
 
 
Na co lze žádat při výměně kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním:
1. Tepelné čerpadlo
2. Kotel na tuhá paliva - ruční přikládání nebo automat
3. Plynový kondenzační kotel
 
Další podporovaná opatření
4. Instalace solárně termických soustav
5. „Mikro“ energetická opatření (pro domy, které nesplňují klasifikaci energetické náročnosti budovy na úroveň C):
  • Zateplení střechy nebo půdních prostor
  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády eliminace tepelných mostů
  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  • Dílčí výměna oken
  • Výměna vstupních a balkonových dveří
  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
 
 
 Opatření
Maximální výše
dotace v % nebo Kč
 Kotel na uhlí  70 %
 Kotel na uhlí a biomasu  75 %
 Plynový kotel  75 %
 Tepelné čerpadlo  80 %
 Kotel na biomasu  80 %
 „Mikro“ opatření  20 tis. Kč
 

Zlínský kraj
ve Zlínském kraji
proběhlo poslední kolo Kotlíkových dotací dne 25. 10. 2017. Toto kolo bylo již tentýž den ukončeno a dále již nebylo a není možno podávat žádosti o Kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí společně se  zlínským krajem bude i nadále vyhlašovat další výzvy Kotlíkových dotací v rámci Operačního programu životního prostředí. Termín bude vždy oznámen s dostatečným předstihem.
 
 
Moravskoslezský kraj
V Moravskoslezském kraji odstartovalo další kolo Kotlíkových dotací dne 05. 09. 2017. V této výzvě je stále možné podat žádost, která bude zařazena do tzv. zásobníku žádostí. Majitelé rodinných domů na území Moravskoslezského kraje tak mohou učinit do 31. 12. 2018.
 
Jihomoravský kraj
V Jihomoravském kraji odstartovalo další kolo Kotlíkových dotací dne 16. 10. 2017. I v této výzvě je stále možno podat žádost, která bude taktéž zařazena do tzv. zásobníku žádostí. Majitelé rodinných domů na území Jihomoravského kraje tak mohou učinit do 31. 10. 2018.
 

Každý žadatel o Kotlíkové dotace musí doložit fotodokumentaci zapojeného kotle na tuhá fosilní paliva 1. nebo 2. emisní třídy a doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího zdroje tepla.
 
V případě zájmu o dotaci či další informace se na nás neváhejte obrátit.
 

Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia